«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

ما به سگ های زنجیری نیازمندیم؛ هرچه بیش تر، بهتر! ـ بازانتشار

به گزارش کوتاه زیر اندکی باریک شوید! گفته های دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، درباره ی بایستگی کشاندن ایران به جنگ در کنار کشورهایی چون عربستان، قطر، ترکیه برای آنچه وی «مهار تهدید داعش» می نامد، است؛ گروهی خوب ساز و برگ یافته و مدیریت شده به دست امپریالیست های «یانکی» و بگمان بسیار، همین کشور که وی نخست وزیر آن است. نیک که نگریسته شود، سناریوی رویهمرفته و در خطوط کلی آن، روشنی است:
ـ درگیر نمودن کشورهای گوناگون منطقه ی یگونه ای عمده مسلمان نشینِ باختر و جنوب باختری آسیا و شمال آفریقا در جنگی که گسترده تر از چارچوب جُستار عرب پلستینی با دولت ساختگی اسراییل است؛
ـ سرکوب نمودن ندای صلح و دوستی میان ملت ها و خلق های منطقه، میان عرب و یهود و سنی و شیعه و .. که روزبروز در میان مردم این منطقه از جهان با نادیده گرفتن باورها، کیش و آیین و نژاد و زبان و وابستگی های ملی، بسان جاهای دیگر جهان، جان می گیرد و نیرومندتر می شود؛ افشاندن تخم پراکندگی و نفرت های نژادی و ملی و مذهبی میان آن ها؛
ـ سرکوبی هرگونه جنبش ملی و خلقی در همه ی کشورهای درگیر و جلوگیری از انقلاب هایی که زمینه های آن از هرباره در همه ی کشورهای منطقه از ایران گرفته تا حتا اسراییل هستی تهدیدآمیزی داشته و در کشورهایی چون ایران و ترکیه و مصر بسان آتشی زیر خاکستر است که هرآن و بارها می تواند شعله ور شده به منافع پلید امپریالیستی در منطقه زیان زده یا حتا ریشه های آن را بسوزاند و نابود کند؛
ـ چنگ اندازی گسترده تر و مستقیم به خاک کشورهای منطقه بویژه منطقه های نفتخیز یا دارای کان نهشته های ارزشمند دیگر، بسته به پیشرفت سناریوی اصلی و شاخه های آن در اینجا و آنجا که همه ی آن برای خود آن ها نیز پیش بینی پذیر نیست؛
ـ تکه تکه نمودن خاک کشورهای بزرگ تر منطقه ـ و در این زمینه، ایران آماج اصلی آنهاست! ـ که با نادیده گرفتن همه ی دلیل ها و انگیزه های دیگر، بویژه به این دلیل ساده که هر کشور بزرگ و پهناوری، بخودی خود، سدی بزرگ در برهم زدن سناریوهای ساخته و پرداخته شان، افزایش ریسک و هزینه ی هرگونه پیاده نمودن سیاست های کاربردی و پیش بینی ناپذیر نمودن آزمون ها، آروین ها و پیامدهایی است که آن ها این یکی را بویژه نمی خواهند؛ درست بسان سرمایه گذاری های اقتصادی که هرچه بزرگ تر باشد، ریسک منطقی تر و بخوبی سرشکن شده و مهارپذیر در چارچوب عملیاتی آن را خواستار است؛ و
ـ گامی بزرگ بسوی سرکوبی جنبش های اجتماعی در اروپا بویژه جنوب آن و به گاه بایسته، کیش سگ های زنجیری کهنه و نو برای زمینه سازی جنگ هایی گسترده تر در زیر پوشش این کیش یا آن دین و آیین که آتش آن به همه جای جهان گسترش خواهد یافت و بسیاری کشورها را درگیر خواهد نمود؛ جنگی که فتیله های انفجاری آن در بسیاری جاها خوب کاشته شده و آماده بهره برداری اند.

آنچه در بالا آمد، نشانه ی آن نیست که گویا امپریالیست ها قدرقدرتند؛ هر کار بخواهند به انجام می رسانند؛ همه را روی انگشت خود می چرخانند؛ «بهار عربی» را خزان می کنند و یاوه هایی در این مایه! چنین نگرشی در روزگار ما بیش از پیش از آنِ آدم های ساده انگار و یکسونگر است که تنها و بیش تر سویی یا گوشه ای از پدیده را می بینند و توان دیدن ماهیت آن را ندارند!

انگیزه های سیاسی ونظامی امپریالیست ها در منطقه که بگونه ای فشرده به مهم ترین شان اشاره نموده ام، ریشه در زمینگیر شدن سامانه ی اهریمن خوی سرمایه داری امپریالیستی دارد؛ سامانه ای نابسامان که چرخ آن نه تنها دیگر خوب نمی چرخد که دورپیمایی سرمایه در آن، بسان زنجیر دوچرخه ای فرسوده، هربار بیش از پیش روی هم می افتد و گیر می کند. «رکود تورمی» در اقتصاد بسیاری از «کشورهای سرمایه داری مادر» (متروپل) و حلقه های پیرامونی آن، نشانه ی روشن و به اندازه ای بسنده، گویای آن است که اینک در سنجش با ۳۰ ـ ۴۰ سال پیش که تنها اقتصاد پنچ شش کشور جهان را دربرمی گرفت، همه گیر شده و به همان اندازه اهریمن سرمایه داری را هارتر و جنگ افروزتر نموده است؛ زیرا مرگ خود را نزدیک تر می بیند:
دیگی که بهر من نجوشد، بگذار سر سگ [در آن] بجوشد!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۷ امرداد ماه ۱۳۹۳

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_445.html 

پی نوشت: 

نوشتارهای هماوند:
«سگ های زنجیری گردنبند شده یا آماده برای گردنبند شدن!»
http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_5667.html 

«جانور را باید تا اندازه ای هم که شده، امیدوار نگاه داشت تا زمین ما را شخم بزند!»
http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_88.html 

«خام اندیشی های بسیار خطرناک زیر پوشش فریبکاری مذهبی ـ بازانتشار»
http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_62.html 

*** 

باید با ایران برای کنترل داعش همکاری کنیم! 

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس می گوید، نیروهای داعش در سوریه و عراق تهدید مستقیم برای انگلیس بشمار می روند و این کشور باید از همه ی نیروی نظامی خود برای جلوگیری از پیشروی آن ها سود برد.

کامرون گفت:
«اگر ما برای جلوگیری از یورش های این گروه تروریستی خطرناک وارد عمل نشویم، این گروه نیرومندتر خواهد شد تا جایی که می تواند ما را در خیابان های بریتانیا هدف قرار دهد.» 

وی افزود:
«من موافقم که باید از اعزام نیروی نظامی خودداری کنیم؛ اما برای آینده ی روشنی که به دنبال آن هستیم، نیازمند برنامه ای بلندمدت هستیم.» 

نخست وزیر انگلیس تصریح کرد:
«امنیت تنها هنگامی بدست می آید که ما از همه ی خاستگاه ها، دیپلماسی و نیروی نظامی خود سود بریم». 

کامرون همچنین فاش کرد که انگلیس در گفتگوهای پیشِ رو با ایران در مورد مهار تهدید «داعش» در منطقه گفتگو می کند. وی در این هماوندی گفت که انگلیس باید با کشورهایی چون عربستان سعودی، قطر، مصر، ترکیه و بگمان حتا ایران همکاری کند. 

۲۶ امرداد ماه ۱۳۹۳ 

برگرفته از تارنگاشت «انتخاب» با پارسی نویسی و ویرایش درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی متن نیز از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر 

http://www.entekhab.ir
 

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!